40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ
Son Dakika :

Son Kayıtlar

Vali Akın’dan Koronavirüs Uyarısı

Written By yavuz4040 on 7 Ağustos 2020 Cuma | 11:48:00

Vali İbrahim Akın, Kırşehir’de faaliyet gösteren Oda Başkanları ile Koronavirüse karşı bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptı.
Valilikte düzenlenen toplantıya Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ile Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ve oda başkanları katıldı.
Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, esnaf odası başkanlarından, esnaflarımızın iş yerlerinde Koronavirüs’e (Covid-19) karşı alınması gereken önlemlere mutlaka uymaları gerektiğini söyledi.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Koronavirüs salgınına karşı ilimizde de gereken tedbirleri aldıklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesine bağlı olarak şehirlerde hareketlilik arttı. Son dönemde salgın hastalıkta bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşlarımızın rehavete kapıldığı, bunun sonucunda da salgının arttığı gözlemlenmektedir. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla insanlarla birebir etkileşim içerisinde bulunan esnaflarımızın desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hastalıktan korunmanın en önemli 3 kuralı olan maske, mesafe ve temizlik hususlarına riayet etmemiz, salgının yayılmasına önemli katkı sağlayacaktır. İlimizde Hıfzıssıhha Kurulunca pandemiyle mücadele kapsamında kararlar alıyoruz, vatandaşlarımız da alınan bu tedbir kararlarına uymakta hassasiyet göstermelidir.” dedi.
Vatandaşlarımızı Koronavirüse karşı dikkatli olmaya, rehavete kapılmamaya davet ettiklerini, bunun için de esnafların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Kontrollü sosyal hayat dönemine geçince toplumda bir rehavet oluşmaya başladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. İnsanlarımız esnaflarımızdan hizmet alıyor. Esnaflarımızın hizmet verirken Sağlık Bakanlığımız bünyesindeki Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallardan oluşan rehbere uymaya özen göstermeleri gerekiyor. Salgın hastalıkla mücadele topyekûn bir mücadele ile atlatılabilecek bir süreçtir. Her türlü ilişkimizde maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmek durumundayız. Yaz mevsiminde olduğumuz bu günlerde düğünlerin sayısı da arttı. Özellikle düğünlerde alınan tedbirlere uymak zorundayız. Tebrikler ve taziyeler sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan selamlaşma ile yapılmalıdır. Kurallar belirlenir, denetimler yapılır ancak hem toplum sağlığı hem de kendi sağlığımız için vatandaşlarımız bireysel olarak tedbirlere uymalıdır. Belirlenen kuralları ciddiye alıp özenle uygulamalıyız. Bu konuda da esnaflarımızdan destek bekliyoruz. Bu süreci el birliğiyle atlatacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.
Toplantı, Covıd-19 salgının ilimizde geldiği nokta ile bu konuda alınan ve alınması gereken önlemler ile ilgili değerlendirmelerde bulunulması ile sona erdi.


PSİKOLOJİK ŞİDDET VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

Written By yavuz4040 on 6 Ağustos 2020 Perşembe | 10:39:00

Avukat Elvan Kılıç, aile içinde ve iş yerinde duygusal şiddete uğrayan kadınların hakları konusunda bilgilendiriyor.

İşyerinde ve aile içinde şiddete uğrayan kadınların hukuki birtakım hakları mevcuttur. Bu şiddetin içerisinde fiziki ve sözlü şiddet yer aldığı kadar duygusal şiddet de yer almakta ve kadınları her alanda mağdur etmektedir. Peki duygusal şiddet nedir?

Duygusal şiddet; birini acımasız ve aşırı bir biçimde eleştirmek, can güvenliğini tehdit etmek, karakterini ve kendisinden bir parça olan unsurları aşağılamak, kişiliğine hakaret etmek, kendisini bir ortam başka insanlar varken utandırmak, kişiyle hiç iletişime geçmemek, duygusal olarak onu ihmal etmek, sürekli olarak yalan söylemek, değer vermemek, fikirlerini önemsemeyip görmezden gelmek şeklinde ortaya çıkmaktadır. Duygusal şiddete ilişkin durumlarda kadınların mağduriyeti artar iken haklarını ne şekilde koruyabilecekleri konusunda düzenlenmiş yasalar yol göstermektedir.

Kadın hem işyerinde hem aile hayatında psikolojik, duygusal, fiziksel, sözlü şiddete maruz kalabilir. Hukukumuz kadının hangi ortamda, hangi mekânda şiddete uğradığını ayırmaksızın hak arama mekanizmalarını genel çerçevede düzenlemiştir. Duygusal ve psikolojik şiddetin en çok bulunduğu yer kadının aile ortamıdır.

Bir kadın aile ortamında duygusal veya fiziksel şiddete maruz kaldığında;

Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Alo 183,

ALO 155 Polis İmdat,

ALO 156 Jandarma İmdat,

112 ACİL,

0212 656 96 96 Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattını arayabilirler.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde veya Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde, Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezlerinde ücretsiz olarak danışmanlık, rehberlik, yönlendirme hizmetleri alabilirler.

ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalanlara yönelik verilen tedbirlerin etkin olması için izleme yapan birimlerdir. Bu merkezlerde hukuki, psikolojik, mesleki ve danışma gibi farklı alanlarda sunulan hizmetten yararlanabilirler.

Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları iş birliğinde kurulan sığınma evleri ya da diğer adıyla konukevleri, şiddete uğrayan veya risk altındaki kadınların varsa beraberlerindeki çocuklarıyla birlikte, geçici süre ile barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuş olup aile ortamında şiddete uğrayan kadınlar bu sığınma evlerinde barınabilirler.

Aile ortamında duygusal ve fiziksel şiddete uğrayan kadın bütün bunların yanı sıra 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yargı mercileri ve kolluk kuvvetleri aracılığı ile uzaklaştırma kararı gibi koruma tedbirleri talep edebilirler.

Sözlü şiddet aynı zamanda sözlü taciz; fiziksel şiddet ise cinsel saldırı boyuna varabilmektedir. Böyle bir durumda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten  yaralama, cinsel saldırı, cinsel taciz gibi fiillerden dolayı faile karşı şikâyette bulunabilirler. Böyle bir durumda eldeki mevcut deliller kapsamında savcılık tarafından iddianame oluşturulacak ve mahkeme tarafından iddianame kabul edilerek kovuşturma evresine başlanacaktır. Şikâyetin ve ceza yargılamasının yanı sıra eğer mağdur kadın kendisine uygulanan bu şiddetlerden ötürü zarara uğramış ve bunu ispatlayabiliyorsa maddi- manevi tazminat davası açarak zararın giderilmesini talep edebilir.
İster başka bir yolla ister hukuki bir yolla olsun, duygusal, fiziksel, psikolojik şiddete uğrayan her kadın kanunun kendisine vermiş olduğu hak arama mekanizmasını kullanmalıdır.

Kadının iş yerinde duygusal şiddete uğramasının bir diğer adı Mobbing’tir. Anlamı ise psikolojik şiddet, kuşatma, taciz ve rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamına gelmektedir. Kadının işyerinde uğradığı mobbing psikolojik kaostur ve fikir ayrılığından cinsiyet ayrımına kadar her tür faktör içerebilmektedir. Mobbing ise şu davranışları kapsamaktadır:

Çalışanın ofiste tecrit edilmesi, görevlerini yerine getirmesini zorlaştırmak

Konuşurken sözünün kesilmesi, yok sayılma, görmezden gelinme

Yapılan işin sabote edilmesi

Sürekli suçlanma ve eleştirilme

Uygunsuz şakalar yapılması

Statünün küçümsenmesi

Cinsel tacize maruz bırakılması

Sözlü ya da yazılı tehdit

Kaba ve kötü sözlerle rencide edilme

Motivasyonun kırılmaya çalışılması

İş performansının dışında işler verilmesi

Alışılmış iş düzenini bozularak farklı işlere yönlendirilmesi

İşyerinde iş arkadaşları veya işvereni tarafından duygusal şiddet adı altında uğrayan kadın şunları yapmalıdır:

Alo 170 aranmalıdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBMM’ne başvurulmalıdır. (Bu kurumlarda insan hakları ile ilgili birimler bulunmaktadır.)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sistemi üzerinden şikâyette bulunmalıdır.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve İl, İlçe İnsan Hakları Kurumları’na başvurulmalıdır.

Mobbinge uğradığını düşünen kadın kendisine uygulanan davranışlarla ilgili açık ve net deliller toplamaya başlamalıdır. Tanık, maaş kesme varsa bordrolar, kamera kayıtları, e- mailler, verilen işlerle ilgili belge ve örnekler alınarak delil olarak sunulabilir. Çünkü yargıya intikal eden davalarda delil etkin bir yargılama için önemlidir. Mobbing sebebiyle maddi-manevi tazminat davası dahi açılabilmektedir.

Sadece hukuk davası değil aynı zamanda mobbingle ilgili ceza davası da görülmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim/öğretim ilişkisinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.” denilmektedir. Yani işyerinde mobbing ceza arttırıcı bir sebep olarak görülmektedir.

KAEÜ Fuarda Yerini Aldı

Üniversite “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020“ de Yerini Aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için Covid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek süreci kolaylaştırmak amacıyla, üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik düzenlediği “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" başladı.

04 Ağustos 2020 tarihinde başlayan ve dört gün sürecek olan sanal fuara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin yanı sıra ülkemizden 200 eğitim kurumu ile paydaş kuruluşlar katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından koordine edilen Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarında üniversitemiz çok sayıda öğrenciye ulaşmanın yanında, salgın dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak öğrencilere tercih edeceği programın dijital ortamda yakından tanıtılmasını hedefliyor.

On binlerce adayın hizmetine açılan Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tüm bilgi ve birikimi ile öğrencileri ağırlamaya başladı. Dört gün boyunca sabah 08:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında iletişime açık olan fuarda üniversitemiz personeli, online olarak hızlı bir şekilde adayların sorularına cevap veriyor. Adaylar, sanal fuarda üniversitemiz bölümleri, yurt imkânları, merkez yerleşkemiz ve şehrimiz hakkında yetkili akademik ve idari personelden bilgi alabiliyor.

Şampiyon Başakşehir

Written By yavuz4040 on 27 Temmuz 2020 Pazartesi | 12:33:00

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir

Türkiye Süper Liğde oynayan Başakşehir 2019-2020 sezonu şampiyonu oldu.

Başkan Göksel Gümüşdağ, "Sayıları az, inançları fazla büyük Başakşehir taraftarı sizleri seviyorum. Siz yılmadınız, inandınız! Bize büyük bir enerji verdiniz. Başta Okan Buruk olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerimle sizlere Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'i armağan ediyoruz. 2014 yılında bir avuç inanan insan, başta bize inanan kurucu başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir model olmak, bir örnek olmak istiyoruz. Politikadan uzak, futbolun sadece futbol olduğuna inanarak inancımızı ortaya koyduk! 6 sene sonra 6. yaşımızda Türkiye'nin 6 şampiyonuyuz. Zor günlerimiz oldu ama hepsini aile içerisinde çözdük, sabırlı olduk. Sabırdan, edepten asla taviz vermeyiz. Sportmenliğe her zaman inandık. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bir ilki futbolcularımız yaptı, hepsini alınlarından öpüyorum." dedi.


Vali Akın, Şampiyonları Ödüllendirdi

Written By yavuz4040 on 21 Temmuz 2020 Salı | 12:38:00

Vali İbrahim Akın, Liselere Geçis Sınavında (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.
Vali Akın, LGS şampiyonlarını kabulü sırasında yaptığı konuşmada, öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinden dolayı gurur duyduklarını belirterek eğitimde marka kent olan Kırşehir’de eğitime yapılan yatırımların meyvelerini aldıklarını ifade etti.
Öğrencilerimizin elde ettikleri bu başarının diğer öğrencilere de örnek olacağını ümit ettiklerini dile getiren Vali İbrahim Akın, “Öğrencilerimiz İrem Sönmez ve Muhammed Alper Doğan LGS’de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alıp ülke genelinde dereceye girdiler. Öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen aileleri ile öğretmenlerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin gelecekte hedefledikleri mesleğe ulaşmak için bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak yeni başarılara ulaşacaklarına inanıyorum.” dedi.

2020 Mezunları Online Mezuniyeti ile Uğurlandı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemi nedeniyle 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni online bir tören ile kutlandı. 

İlkleri gerçekleştiren ve farklılıklar yaratan Kırşehir Ahi Evran üniversitesi, fiziki mezuniyet töreninin aynısını online olarak hazırladı. 

20 Temmuz 2020 tarihinde saat 20.00’da üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan mezuniyet töreni, mezunları ve onların aileleri, öğretim elemanlarımız ile üniversite personeli tarafından izlendi.

Üniversite Birinciliğini Paylaşan Öğrenciler Onur Listesinde Yerlerini Aldılar

Binlerce öğrenci mezun ederek öğrencilerinin kariyerlerine yön vermeyen çalışan üniversitede 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde üniversite birinciliğini iki öğrenci paylaştı.

İlk olarak 4 üzerinden 3,80 not ortalaması ile birinciliği paylaşan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Gülünaz Altunkılıç bir konuşma yaparak üniversitemizde eğitim gördüğü süre boyunca Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kendisine kattıklarını anlattı.

Amacının bölümünü başarıyla bitirmek olduğunu ve bu başarıyı elde ettiği için gururlu olduğunu belirten Altunkılıç, okumanın yaşı olmadığını, insan isterse her yaşta başarılı olabileceğini söyleyerek “2016-2017 üniversite sınavı ile birinci olarak girdiğim Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü birinci olarak bitirirken bu yaştan sonra olmaz diye düşünenlere ispatlamış oldum.” dedi. 

Gülünaz Altunkılıç konuşmasını tamamlamasının ardından üniversitenin mezuniyet kütüğüne ismini çakarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi mezunları arasında yerini aldı.

Türkiye Şampiyonları Kırşehir’den

Written By yavuz4040 on 18 Temmuz 2020 Cumartesi | 13:17:00

İrem Dönmez ve Muhammed Alper Doğan 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu

LGS sonuçları açıklandı ve 181 öğrencinin bütün soruları yaparak 500 tam aldığı açıklandı.

Kırşehir'de ise 2 öğrenci bütün soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan aldı ve Türkiye 1. si oldu. 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 2 öğrenci de devlet okullarından çıktı.

Yaşadığı sürecin son iki ayında pandemi ile birlikte sıkıştırılmış bir süreç yaşadığını belirten Dönmez, "Düzenli çalışmada kişiden kişiye göre değişen bir durum. Kişi kendisini nasıl daha rahat hissediyorsa o sistemde çalışmalı, bu doğrultuda da kendi düzenini oluşturmalı. Sınavda Türkçe soruları zorluktan ziyade uzun paragraflardan oluşmuştu. Çok soru çözmeye bağlıydı. Anlam ifade ediyordu. Anlama kapasitesi kuvvetli olanlara sorular zor gelmemiştir. Sayısal sorular ise Fen haricinde sözel alan sorularına göre daha zordu. Ailemin ve okulumun katkısı çok fazla oldu. Ben ailemde desteği hissettim" dedi.

Kızının başarısı karşısında duygulandığını ve kendi çalışmasıyla başarıyı yakaladığını anlatan Halim Dönmez, "Kızımın başarısı gururlandırdı. Duygulandık, kızım bu başarıyı hak etmişti. Hiç özel ders almadı. Öğretmenlerinin ve kendi mücadelesi ile başarıyı kazandı. Umarım üniversitede güzel yerlere gelir" şeklinde konuştu.


Ar-Ge Serada Ürünler Alınmaya Başlandı

Written By yavuz4040 on 15 Temmuz 2020 Çarşamba | 11:01:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ‘Tarım ve Jeotermal’ alanında pilot üniversite seçilen üniversitemiz, ‘Termal Seralarda Kümelenme’ projesi ile Ar-Ge Serasında dikilen sebze fidanlarından ürün almaya başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ve beraberindeki heyet, 1 Temmuz 2020 tarihinde termal sera alanında incelemelerde bulunarak gelinen son aşama hakkında Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak’tan bilgiler aldı.

Başak: “Asıl Amaç Yüksek Teknoloji Kullanarak Üretimde Kalite ve Verimliliği Artırmak”

Ar-Ge Serasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak, üretime başlanılan beş kompartımanda domates, hıyar ve Kaliforniya Wonder biber yetiştirdiklerini anlatarak Ar-Ge Serasının asıl amacının yüksek teknoloji kullanarak üretimde kalite ve verimliliği artırmak olduğunu söyledi. En az düzeyde kimyasal ilaç kullanarak tuta absoluta( domates güvesi) zararlısı ile en iyi şekilde mücadele ettiklerinin altını çizen Başak, uni ilaçlama ile hasat arasındaki sürenin çok önemli olduğunu ve kendilerinin bu ayarlamaları en iyi şekilde yaparak ilaç kalıntısının önüne geçtiklerini dile getirdi. Doğal gübre gibi yöntemlerle kimyasal gübre ihtiyacını azalttıklarına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak, daha sürdürülebilir ve insan sağlığı için risk oluşturmayan ürünler elde ettiklerini anlattı.

Rektör Karakaya: “Yeni Üretim Teknikleri ve Metotlarıyla Dünya Piyasasına Giren Ürünler Yetiştirmede Özel Sektöre Ufuk Açacağız”

Ar-Ge Serası hakkında Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak’tan bilgiler aldıktan sonra bir değerlendirme yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ürünleri yetiştirmenin ve hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Seranın temel kuruluş nedeninin ticari faaliyetten çok Ar-Ge çalışmalarına yön vermek olduğunu belirten Rektör Karakaya, yeni üretim teknikleri ve metotlarıyla dünya piyasasına giren ürünler yetiştirmede özel sektöre ufuk açacaklarını söyledi. Yurt dışından ve yurt içinden proje ortaklarının ve özel sektör temsilcilerinin üniversitemizde yapılan çalışmalara ilgi duyduğunu anlatan Rektör Karakaya, yaptıkları çalışmaların asıl niteliğinin özel sektörün önünü açıcı yüksek teknolojiyle üretilen en çok verim, en kaliteli ürün ve en sağlıklı ticari ürün ilkesine dayandığının altını çizdi.

Rektör Karakaya: “Jeotermal Temelli Sera ile Katma Değeri Yüksek Ürün Fikrini Tüm Dünyaya Tanıtacağız”

Öncelikle Kırşehir ölçeğinde bölgeyi kalkındırma ve yeni iş sahaları oluşturma çabası içinde olduklarını anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, bölgede kalkınma ve kümelenme yolunun Karakurt’ta yapılan ve 200 kişiye iş imkânı sağlayan sera ile yolunun açıldığını söyledi. Bilimsel bilgi ve Ar-Ge çalışmalarının üreticinin ufkunu açacağını belirten Rektör Karakaya, jeotermalin kullanıldığı sera fikrini katma değeri yüksek olan sağlıklı ürün yetiştirerek yerelden ulusala oradan da tüm dünyaya tanıtacaklarını dile getirdi. Gelinen aşamada amaçlarının yüzde 70’ini gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, dünyanın üretim fikrinin yapıldığı bir Ar-Ge Merkezi olma hedefleri olduğunu da ifade etti.

Rektör Karakaya: “Uygulama Alanlarımızda Çiftçi Günleri Yapacağız”

Önümüzdeki yıllarda uygulama alanlarında çiftçi günleri yaparak üreticinin neyi, nerede ve nasıl üreteceğine dair metotları paylaşacaklarını açıklayan Prof. Dr. Vatan Karakaya sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Uygulama merkezlerini ziyaretlere açarak halkla iç içe bilimsel bilgi etrafında Kırşehir’i jeotermal temelli kümelenme merkezi yapacağız. Üretimde en etkili ve en verimli yolu bularak bunları çiftçimize öğreteceğiz. Başta Kırşehir olmak üzere tüm ülkeye bu perspektifi kazandırmaya çalışacağız. Seramızın temel amacı ürün yetiştirip satmak değil; teknik geliştirmek, alternatif ürünler sunmaktır. Seramızı kurarken bu amaçları göz önünde bulundurduk ve bugün de bu amaca hizmet ediyoruz.”

Vali Akın Kurumları İnceliyor

Written By yavuz4040 on 4 Temmuz 2020 Cumartesi | 10:51:00

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu.

Ziyaretleri sırasında kurumlara işlemler için gelen vatandaşlar ve personel ile sohbet eden Vali Akın, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Kaya, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemalettin Duran’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İncelemesi sırasında yaptığı konuşmada, verilen hizmetlerden vatandaşlarımızın memnuniyetini önemsediklerini dile getiren Vali İbrahim Akın, “Vatandaşlarımızın işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlaması lazım. Amacımız vatandaşlarımıza her zaman güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktır. Personelimizden bu konuda hassasiyet bekliyoruz.” dedi.


Güvenlik Görevlileri Rektör Karakaya’yı Ziyaret Etti

Göreve geldiği günden bu yana üniversite personeli ile iletişim içerisinde olmayı önemseyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı Özel Güvenlik Görevlileri Günü nedeniyle 2 Temmuz 2020 tarihinde Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Savaş Çetiner ve üniversitemizde görev yapan güvenlik personelleri ziyaret etti.

Rektör Karakaya: “Tüm Özel Güvenliklerin Günü Kutlu Olsun”

Milletin huzuruna, güvenliğine katkı sağlayan üniversitemiz güvenlik görevlilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Vatan Karakaya, kamu güvenliğini sağlamada yardımcı kolluk olarak özel güvenliklerin önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti.

Güvenlik Görevlilerinin kamu düzenindeki önemine de değinen Rektör Karakaya, büyük bir özveri ve fedakârlıkla görevlerini yerine getiren tüm özel güvenlik görevlilerinin gününü kutladı.

Oscar’a İlk Türk Yapımcı

Written By yavuz4040 on 2 Temmuz 2020 Perşembe | 03:19:00

Zeynep Özbatur Atakan, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne kabul edilen ilk Türk yapımcı oldu

Avrupa ve Asya Akademisi’ne 10 yıldır üye olduğunu açıklayan Atakan, ’’Akademi’ye kabul edilen 5’inci Türk oldum. Daha önce Nuri Bilge Ceylan, Gökhan Tiryaki, Harika Uygur ve Deniz Gamze Ergüven var. Yapımcı olarak ise kabul edilen ilk Türk’üm” diye konuştu.

Atakan’ın yapımcılığını üstlendiği “Üç Maymun”, “Kış Uykusu”, “Ahlat Ağacı” ve “Burası Cennet Olmalı” filmleri Oscar’a aday adayı olmuştu.
Zeynep Özbatur Atakan Kimdir:
Atakan,1966 yılında İstanbul’da doğdu.  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema - Televizyon bölümünü bitirdi.

1987 yılından itibaren Türk reklam sektöründe yapım şirketlerinde çalıştı. 1999 yılından itibaren sinema filmleri yapmaktadır.
Zeynep Özbatur tarafından Zeyno Film, 2007 yılında kuruldu. Özbatur, ulusal ve uluslararası yapımların gerçekleşmesi, seyirciye ulaşması, pazarlanması konusunda sağlıklı çözümler üretimeyi hedeflemiştir. Bunun yanı sıra Zeynep Özbatur, Türk sinemasında uluslararası potansiyele sahip yeni yaratıcıları keşfetmek ve dünya sinemasındaki önemli filmleri Türk seyircisiyle buluşturma hedefleriyle çalışmalarına devam etmektedir.
2010 Yılının Temmuz ayında Yapım Laboratuvarı-YAPIMLAB adı altında oluşturduğu atölyede, 'uluslararası standartlarda temel yapımcılık eğitimi' vermektedir.
2010 Yılı Avrupa Film Akademisi, Eurimages Ortak Yapımcı Ödülünü kazanmıştır. Ödülünü, 4 Aralık 2010 tarihinde Tallinn'de düzenlenen Avrupa Film Akademisi ödül töreninde almıştır.
Selim Atakan ile evlidir. Aynı zamanda Ali Özbatur'un annesidir. Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP)'ın 1 Mart 2011 tarihi itibarıyla başkanı olmuştur.

Adı da, Sözü de, Onur!

Written By yavuz4040 on 26 Haziran 2020 Cuma | 12:06:00

Sözünün Eri, Prof. Dr. Onur Köksal

Prof. Dr. Onur Köksal 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı adaylığında Kırşehir’e söz vermişti. Köksal kazanamamasına rağmen verdiği sözü tuttu ve ”Ahi Baba Süt Ürünleri” tesisinin Kırşehir’e  kurulmasında öncü olup sözünün eri oldu.

Köksal; ’’Kırşehir’i garip bırakmayacağız demiştim. Sözü yere düşenin şerefi de  yere düşer diyerek Kırşehir’e sözümü tutuyorum’’ diyen Köksal, Kırşehirime hayırlı olsun.

Bir söz verdim ben bu garipler şehrine. Seçilsem de seçilmesem de bu şehri bırakmayacağım, bu şehre küsmeyeceğim, darılıp gitmeyeceğim dedim. Bu şehri, bu şehrin rızkını haksız yere yiyenlere terk etmeyeceğim dedim. Sürekli istihdam dedim ve demeye de devam edeceğim.
Gelecekte çocuklarımın övüneceği eserler bırakmak gibi bir hayalim vardı vakit bu hayalleri gerçekleştirme vakti memleketim için halkımız için durmayacağız, Kırşehir Kayseri ve Ankara’nın arasında sıkışıp küçülen bir şehir olmaktan çıkıp Allah’ın izni ile hakkettiği değeri bulacak.

Bu daha bir başlangıç. Yerli ve Milli markamız AHİ BABA AYRANLARI Kırşehirime hayırlı olsun. Artık ’AHİ BABA ' da bu kadim şehrin markası. Bu şehirde yapılacak çok iş var. Kazanılacak ve bölüşülecek çok aş var. Yeter ki isteyelim. Kökleri bu şehre dayanan bir marka geliyor. Bu şehrin parlayan yıldızı olacak. Biz el attık sizler omuz vereceksiniz. Bu Kırşehir’in markası, Kırşehir’in yatırımı. Gayret bizden Takdir Allah’tan. Ben sözümü tuttum. Bu süreçten sonra Kırşehirimizi yalnız bırakmayacağız. Hep birlikte el ele vereceğiz, birlikte yapacağız. 
Sıra Kırşehirim de ”dedi.

Onur Köksal Kimdir?

11 Mayıs 1980 tarihinde Kırşehir’de doğdu. 2002-2007 yılları arasında öğretmenlik ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2007-2013 yılları arasında okutman olarak Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda görev alan Köksal, 2013-2014 yılları arasında okutman doktor olarak Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, 2014 yılından bu yana ise doçent olarak, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda görev yapıyor.

Onur Köksal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP’den Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu.
 

Written By yavuz4040 on 11 Haziran 2020 Perşembe | 11:23:00


 
Bağlantılar : | |
Copyright © 2011. 40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ - Her hakkı saklıdır. 40 Haber Yayıncılık İrtibat: 0 543 801 99 35

Gururla sunar 40haber.net