SGK Alacakları Yapılandırılma Süresi Bir Ay Uzatıldı - 40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ
Son Dakika :
Home » » SGK Alacakları Yapılandırılma Süresi Bir Ay Uzatıldı

SGK Alacakları Yapılandırılma Süresi Bir Ay Uzatıldı

Written By yavuz4040 on 30 Aralık 2014 Salı | 08:31:00

Kırşehir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Ali Fırat, kurum alacaklarının yeniden yapılandırılması, emekliliği hak edenlere T.Halk Bankası tarafından kredi verilmesi hakkında yazılı ve görsel basına açıklamalarda bulundu.

6552 sayılı Torba Yasa ile Sosyal Güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında SGK alacaklarının da yapılandırıldığını, yapılandırma müracaat süresinin bir ay uzatıldığını, emekliliği hak ettiği halde borcunu ödeyemeyen sigortalılara T..Halk Bankasınca verilen 36 ay vadeli kredinin 60 ay vadeye uzatıldığını bildiren Kırşehir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Ali Fırat, konuyla alakalı şu bilgileri verdi:

Kurum Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması/Kapsamdaki Kurum Alacakları:
2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
a) Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
b) Bu maddeye göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
ç) 30.04.2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
d) Bu Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi,
e) Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borç,
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
“İdari Para Cezası Borçları: 30.04.2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
“Başvuru ve Ödeme Süresi: Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
a) Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren; GSS primleri 30.04.2015'e kadar, diğer prim ve prime ilişkin borçlular 31.01.2015 (tatil günü olması nedeniyle 02/02/2015) sonuna kadar talepte bulunması,
b) İlk taksiti bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren; GSS prim borçluları 31.05.2015'e, diğerleri 28/02/2015 (tatile rastlaması nedeniyle 02/03/2015) e kadar ödemeleri gerekir.
“Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi: Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.
“Sağlık Sigortasından Yararlanma: Yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.
“Yapılandırma Hakkının Düşmesi: Taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.
“Banka Kredisi”: T.Halk Bankası ile yapılan protokol ile 4(b) kapsamında olup, prim borcundan dolayı emekli olamayan kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkâr ve çiftçilere her hangi bir teminat göstermeden 36 ve 60 ay ödemeli kredi kullanmak suretiyle emekli olma ve sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânı getirilmiştir.
Vatandaşlarımızın süresinde müracaat etmeleri menfaatleri icabıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                            Mehmet Ali Fırat
                                                                   KIRŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ


Share this article :

0 yorum:

Habere Yoğunlaşın

Ve Ne Düşündüğünüzü 'Bizimle paylaşın... !

 
Bağlantılar : | |
Copyright © 2011. 40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ - Her hakkı saklıdır. 40 Haber Yayıncılık İrtibat: 0 543 801 99 35

Gururla sunar 40haber.net