BAĞ-KURLU ESNAF VE SANATKÂRA YARGITAY’DAN EMSAL OLACAK BİR MÜJDE - 40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ
Son Dakika :
Home » » BAĞ-KURLU ESNAF VE SANATKÂRA YARGITAY’DAN EMSAL OLACAK BİR MÜJDE

BAĞ-KURLU ESNAF VE SANATKÂRA YARGITAY’DAN EMSAL OLACAK BİR MÜJDE

Written By yavuz4040 on 25 Şubat 2015 Çarşamba | 08:27:00

Binlerce Bağ-Kurlu geçmişte çıkarılan ve kısa müracaat süreleri konulması nedeniyle kaçırdıkları sigortalılık hakkının tekrar kendilerine verilmesi beklentisi içine girebilecek emsal bir dava Yargıtay’dan geldi.

Geçmişte vergi kaydı bulunup Bağ- Kur'a kayıt ve tescil yaptırmamış olanlara Yargıtay'dan iyi bir haber geldiğini dile getiren Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk;  "bu kişilere geçmişe yönelik borçlanma imkanı sağlanmasına yönelik düzenleme yapılması gündemde bulunurken; Yargıtay da önemli bir karara imza attı. Binlerce Bağ-Kur'lunun geçmişte çıkarılan ve kısa müracaat süreleri nedeniyle kaçırdıkları sigortalılık hakkının tekrar kendilerine verilmesiyle ilgili Yargıtay'dan emsal bir karar geldi. Ancak Bağ- Kur'luların bu haktan yararlanmak için dava açması gerekiyor" dedi.

1479 sayılı Kanuna 4956 sayılı Kanunla eklenen geçici 18. madde gereğince; Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04/10/2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalık hak ve yükümlülükleri 04/10/2000 tarihinden itibaren başlar. Söz konusu hüküm gereğince, 04/10/2000 tarihinden önce sigortalıklarının başlatılması için Kuruma başvurmayanların, sigortalıklarının başlatılması için Kuruma başvurmayanların sigortalık başlangıç tarihleri 04/10/2000 olarak belirlenmiştir.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk şunları söyledi: Bir hukuk devletinde, usulsüzlüğe  prim veren, imkan tanıyan bir düzenlemenin kabulü mümkün değildir. Sosyal güvenlik hakkı, temel insan haklarından olup, uluslar arası hukuk normlarıyla Anayasalarca güvence altına alınmıştır. T.C.Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2009/21-10 Esas ve 2009/52 Karar ve 04.02.2009 tarihli kararından anlaşıldığı üzere 1479 sayılı kanunla zorunlu sigortalılık şemsiyesi altına alınan esnaf ve sanatkarlar ve  bağımsız çalışanlara kanunda yazılı sosyal güvenlik  hükümleri uygulama amacını taşımakta olup, 26.maddesinde sigortalı olma hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemeyeceğini ve kaçınılamayacağını, bu Kanuna göre sigortalı sayılanları, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescil yaptırmalarının zorunlu olduğunu aksi durumda Kurum tarafından resen tescil işleminin yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı bulunanlar ve kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun kayıtlı bulunanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiyet başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlarla vergi kaydı bulunmayanlar da esnaf ve sanatkarlar siciline ve kurulu meslek kuruluşlarına kayıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı sayılmışlardır.
Esnaf ve Sanatkarımızın zorunlu sigorta olarak BAĞ-KUR kapsamında değerlendirmesinde, kendi adına ve bağımsız çalışma olgusunun gerçekleşmiş olması dikkate alınarak, vergi mükellefiyetinin oluşturulduğu tarihte başlatılmasında yasal zorunluluk bulunmaktadır.

Bir örnek verecek olursak; 01/01/1989 yılından itibaren vergi, esnaf odası ve sicil kaydı olan, ancak BAĞ-KUR sigortalılığının başlatılması için Kuruma başvurmamış olması nedeniyle BAĞ-KUR sigortalılığı 04/10/2000 tarihinden itibaren kabul edilen bir esnaf, iş bu dava yoluyla sigortalılık başlangıç tarihinin, 01/01/1989 tahine çekilmesini sağlayabilecektir. Dolasıyla, emeklilik süresine ilişkin haklarında avantaj sağlanmış olacaktır.

Sigortalılık niteliğini taşıdığı halde 04/10/2000 tarihinden önce Kuruma BAĞ-KUR sigortalılığını başlatmak için başvurmamış olanlardan vergi kaydı 04/10/2000 tarihinden önce başlatılmış olanların sigortalılık başlangıç tarihlerini öne çekerek üst kuruluşumuz TESK müşavirliğimizce emsal olan bir dava dilekçe hazırlanmıştır. Dilekçe örneğini Konfederasyonumuzun resmi internet sitesi www.tesk.org.tr adresinde bulabilirler. Yıllardır beklenen, binlerce esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren bu önemli fırsattan yararlanmasını istiyoruz diye konuştu.


                                                                                                          Bahamettin ÖZTÜRK
                                                                                                                      Başkan


Share this article :

0 yorum:

Habere Yoğunlaşın

Ve Ne Düşündüğünüzü 'Bizimle paylaşın... !

 
Bağlantılar : | |
Copyright © 2011. 40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ - Her hakkı saklıdır. 40 Haber Yayıncılık İrtibat: 0 543 801 99 35

Gururla sunar 40haber.net