“Tarihten günümüze acıları dahi bal etmiş kadim şehrimiz bunları haketmedi’’ - 40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ
Son Dakika :
Home » » “Tarihten günümüze acıları dahi bal etmiş kadim şehrimiz bunları haketmedi’’

“Tarihten günümüze acıları dahi bal etmiş kadim şehrimiz bunları haketmedi’’

Written By yavuz4040 on 11 Eylül 2015 Cuma | 11:15:00

  Türk tarihinin kadim şehirlerinden olan, Kırşehir aynı zamanda bir sükûnet ve kardeşlik kentidir. Bu itibarla şehrimizin huzuru ve sükunu her şeyin üstündedir.
Dünyada adı Kardeşlik olan ve tüm dünyaya kardeşlik kurumunu yaymış olan AHİLİĞİN Başkenti Kırşehir, her zaman mazluma sığınak olmuş, tarihte çok büyük acıları dindirmiş bir huzur şehridir.
Bunun için bakın şairin dediği gibi;


Ekmeği bol eyledik
Acıyı bal eyledik
Sıratı yol eyledik
Geldik bugüne

Aziz hemşehrilerim çok değerli Kırşehirliler


•             Ayrıca özetle belirtmek gerekirse, güzel dinimiz İslâm, insanların can ve mal güvenliğini, ırz ve namusunun korunmasını garanti altına almıştır.Bu itibarla, Hadisi şerifte; Müslümanın Müslümana canı, malı ve namusu haram kılınmıştır. Kaldı ki bu garantiler bütün insanlar için de kabul edilmektedir.
•             Biz, Kırşehir’in gelişmesi, yükselmesi ve hemşehrilerimizin huzur ve afiyetini her şeyin üstünde tutarız. Bunun aksine hareketler asla bizim tarzımız değildir. Köyleri ve kasabalarıyla birlikte Şehrimizin gelişmesine hizmet etmeyi öncelikli bir hemşehrilik ve milli bir vazife kabul ederiz. Şurası iyi bilinmelidir ki; Kırşehir’in bir tek taşının düşürülmesini bu cennet köşemize yapılmış bir kötülük olarak görür ve tümüyle reddederiz. Şehrimizi Türk Milleti ve Dünya kamuoyunda küçük düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.
Çok değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,
Geçtiğimiz Salı günü, Ülkemizde artan terör olayları ve yaşanan acı olaylar karşısında tüm yurtta vatandaşlarımızca bir çök protesto ve yürüyüşler düzenlenmiştir. Partimizce düzenlenen yürüyüş güzergâhı; Terme Caddesi – Ankara Caddesi olarak belirlenmiş ve hemşehrilerimizin yoğun katılımlarıyla bu güzergahta gerçekleştirilmiştir. Ancak, belirlenen güzergah dışında asla tasvip edilemeyecek, tatsız olaylar vuku bulmuştur. Gösterilen güzergah dışındaki olaylar, hatta şehirler arası karayolunda meydana gelen olayları şiddetle kınıyoruz. Tamamen provokasyon ürünü olan bu olayları hiçbir partilimiz ve hemşehrimiz de tasvip etmemektedir. Tüm samimiyetimle belirteyim ki; Ben Assiye YILDIRIM olarak, düşüncesi kanaati, ne olursa olsun, hiçbir esnafımızın malına canına en ufak bir zarar gelmesini şiddetle reddederim ve aksine davranışlar karşısında beni bulur.
Maalesef böyle bir provokasyon sonucu zarar gören sevgili hemşehrilerime tüm kalbimle geçmiş olsun diyor, üzüntülerini paylaşıyorum. Bu tür tatsız olaylar, demokrasimizin kurallarına ve geleneklerimize aykırıdır.
Aziz hemşehrilerim çok değerli Kırşehirliler,
•             Ne dedik, bu şehrin kadim değerleri ve güzellikleri var. Biz Kırşehirliler olarak; hangimiz kendimizi, Ahi Evran-ı velinin, Aşık Paşa’nın, Hacı Bektaş-ı Velinin, Yunus Emre’nin ve diğer büyüklerimizin değer ölçülerinden soyutlayabiliriz.  Bunlar hepimizin ortak değerleri değil mi? Unutmayalım ki birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.Aziz hemşehrilerimden asla tahriklere kapılmamalarını rica ediyorum. Yine ağırbaşlı ve birbirimize karşı, komşuluk, dostluk ve hemşehrilik duygularımızı daha fazla göstererek yardımlaşmaya devam edelim.
•             Bakın yine güzel dinimiz ne diyor; Mümin, elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir. O halde bu şehirde eller hayra kalkacak, diller hayır söyleyecek. Asla Fitneye, bozguna fırsat verilmeyecektir. 
Terörün Ülke genelindeki varlığını sona erdirmek için İdarenin alması gereken tedbirler tez elden alınmalıdır. Bakın İdare şu ana kadar terör olaylarını durdurucu, teröristleri etkisiz hale getirici yeterli düzeyde çalışmalar yapamamıştır.
Esasen yapılan yetersiz çalışmalar teröristlerin işini adeta kolaylaştırmış, maalesef katliamlar artmıştır. Burada Şehitlerimize bir kez daha rahmet, çok değerli alilerine ve Büyük Türk Milletine Baş Sağlığı diliyorum.
Çok değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,
•             Peki güvenli bölge uygulaması sonuç verdi mi? Terörü durdura bildik mi? O halde bu yanlış uygulamalar derhal terk edilmelidir. Bakın o beğenmediğiniz Anayasamız Madde 122ci Maddesinde idareye;  Bu hallerde Sıkı Yönetim imkanı sunuyor. Peki bunda alınacak, kızacak ne var? Zaten karşı karşıya olduğumuz durum normal değil, peki ne yapacaksın? O zaman, şartları gerektirdiği mekanizmaları devreye alacaksın. Ya Allah aşkına bir hafta arayla, aynı yerde suikasta uğruyoruz. Vaziyeti çözümleyemiyorsun, ortalığı yatıştır. Anayasanın öngördüğü şekilde sıkıyönetim ilan et ve  bu süre içinde de çareler geliştir. Bu vatana kast eden alçakları da Türk Adaletinin önüne çıkar. Yapman gereken bu.
Ha buraya nasıl gelindi? Bu ülke Hükümetsiz bırakılarak, Hükümet kurmama turlarıyla aylar heba edilerek iş buraya getirildi. Tabi bunun da geniş açıklamasını, kısmet olursa, siz değerli hemşehrilerimle başka bir programda etraflıca paylaşacağım.
Aziz hemşehrilerim çok değerli Kırşehirliler,
Şu kadarını söyleyeyim ki, Düşmüş hükümetle, aylarca ülke yönetmeye kalkanlar, işleri içinden çıkılmaz hale getiriyor, sonra da Anayasanın ön gördüğü tedbirleri almıyor? Bu ne Allah aşkına, şuna bakın, olacak iş mi, “Tarihten günümüze acıları dahi bal etmiş” bir memlekete kadar huzursuzluğun geldiği noktaya bakın? Bu olamaz, kabul edilemez. Bilmiyorsanız bilenlerin dediklerine kulak vereceksiniz. Ortada basit bir aritmetik, matematik değil aritmetik bir işlem var. Halk siz e 276 üye vermediği için tek başına hükümet o-la-mı-yor-sun. Yapmanız gereken şey; asgari müştereklerde anlaşarak, bir koalisyon tesis etmekti, buna yanaşmadınız. Maalesef yapılan iş bırakın etik olmamayı, ülkeyi ne hale getirdi. (…)
Sıkıyönetim

Madde 122 – (Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden
fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilan edebilir. Bu karar, derhal Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.
Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir.
Bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin süre ve usul İçtüzükte belirlenir.
Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.
Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kısıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde vatandaşlar için getirilecek yükümlülükler kanunla düzenlenir.
Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar).
  
                                                                                            Kırşehirin Kızı
                                                                                           Assiye Yıldırım                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Share this article :

0 yorum:

Habere Yoğunlaşın

Ve Ne Düşündüğünüzü 'Bizimle paylaşın... !

 
Bağlantılar : | |
Copyright © 2011. 40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ - Her hakkı saklıdır. 40 Haber Yayıncılık İrtibat: 0 543 801 99 35

Gururla sunar 40haber.net