Üniversitenin Projesine KOP’tan Tam Destek - 40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ
Son Dakika :
Home » » Üniversitenin Projesine KOP’tan Tam Destek

Üniversitenin Projesine KOP’tan Tam Destek

Written By yavuz4040 on 27 Kasım 2017 Pazartesi | 00:23:00

Tarım ve hayvancılık bölgesi ilimizde tarım sektöründe bir yenilik olan vermikompost üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Üniversite Ziraat Fakültesi tarafından bir proje hazırlandı. Kırşehir’in markalaşmasında önemli bir etken olacak olan ve Kırşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün proje ortağı olduğu “Vermikompost Üretimini ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz” projesi Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) sunularak Kalkınma Bakanlığı tarafından projeye destek verilmesi onaylandı. Bu proje ile vermikompost üretiminin yapılma aşamaları ve kullanım şekli bölgemizdeki çiftçilere ve kırsalda yaşayan bölge halkına öğretilmesi ve benimsetilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Ziraat Fakültesi öğretim üyesi ve proje lideri Yrd. Doç. Fevziye Şüheda Hepşen Türkay, proje ekibinden Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kan ve Yrd. Doç. Dr. Arzu Kan ile proje ortağı Kırşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin ve proje ekibi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı ziyaret ederek kendisini proje hakkında bilgilendirdiler. 21 Kasım 2017 tarihinde Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel de bulundu.  

Kurt: “Projeyi İlimizde Tarımda Yeni Bir Sektörün Önünü Açmak ve Çiftçilerimize Bilinçli Vermikompost Üretimini ve Kullanımını Öğretmek Amacıyla Geliştirdik”

“Vermikompost Üretimini ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz” projesinin başlama aşaması hakkında bilgiler veren Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kurt, vermikompost üretiminin üniversitemizde ilk olarak Yrd. Doç. Fevziye Şüheda Hepşen Türkay tarafından hazırlanıp tamamladığını ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünce desteklenen bir vermikompost tesisi projesi ile başladığını belirtti. Bu tesis ile örnek bir vermikompost tesisine sahip ve vermikompost üreten ilk üniversite olduğumuzu söyleyen Kurt, tesisin vermikompost üretmenin yanı sıra Ziraat Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve mesleki becerilerini artırmak, onlara bir uygulama alanı oluşturmak ve uygulamalı vermikompost üretim eğitimlerini sağlamak amacıyla hizmet vermekte olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Kurt konuşmasına şöyle devam etti: “Bu tesisten yola çıkarak bu konudaki bölgesel ihtiyacı değerlendirerek projeyi geliştirdik. İlimizde çiftçiler ile kırsal bölge halkına bilinçli üretim, organik atıkların geri dönüşümü, ahır gübrelerinin doğru şekilde değerlendirilmesi konusunda eğitimler vererek ülkesel organik gübre üretimine bölgesel katkı sağlamayı amaçladık.  Proje ile bu yeni sektöre destek vermek için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ortaklığında projeyi KOP’a sunduk.” Sundukları projelerin KOP tarafından kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Kurt, proje çalışmalarının KOP bölgesinde genişletilerek devam edileceğini dile getirdi.

Türkay: “Çiftçilere ve Bölge Halkına Vermikompost Üretme ve Kullanma Eğitimi Üniversite Eliyle Verilecek”

Proje lideri Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fevziye Şüheda Hepşen Türkay, proje ile bölgede projenin farkındalığının artırılıp vermikompostlamanın doğru şekilde üretiminin yaygınlaştırılmasının sağlanacağını söyledi. Projeyi İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilçelerde koordinasyonuyla yürüteceklerini belirten Türkay, ülkemizde adım adım organik gübrelemeye geçileceğini ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uyarınca organik gübrelerin % 10’unu solucan gübresinin oluşturmasının hedeflendiğini belirtti. Proje lideri Yrd. Doç. Dr. Fevziye Şüheda Hepşen Türkay konuşmasına şöyle devam etti: “Bölgemizde de bu çalışmaların ilk adımı vermikompost üretim eğitimi ile başlayacak ve doğru üretim teknikleri, bilinçli uygulama ve vermikompostlu bitkisel üretim ile desteklenecek. Vermikompost üretimi ve kullanımının yaygınlaşması ile sadece toprak ıslahı ve bitkisel verim artışı değil aynı zamanda kimyasal gübre ve ilaçlardan uzaklaşarak gıda güvenliği de sağlanmış olacak.”
25 Ekim 2017 tarihinde Kalkınma Bakanlığı KOPBKİ tarafından “Vermikompost Üretimini ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz” projesinin desteklenmesine karar verildiğini ifade eden Türkay, bu proje ile vermikompost üretiminin yapılma aşamaları, kullanım şekli gibi detayların çiftçilere ve kırsal bölge halkına öğretilmesini amaçladıklarını söyledi. Proje kapsamında il merkezi ile 6 ilçe merkezinde tüm köylere duyurular yapılarak çiftçilere 3 gün teorik ve toplamda 2 gün uygulama ve demonstrasyon eğitiminin verileceğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Fevziye Şüheda Hepşen Türkay, projenin detayları ve amaçları hakkında şunları söyledi: “Tarımsal üretimin içinde bulunan çiftçilere vermikompost yapımı, kullanımı, faydaları ve demonstrasyon çalışmaları içeren eğitimler verilecek ve eğitim sonunda onlara katılım belgeleri sunulacak. Proje kapsamında eğitime katılarak hak kazanan her ilçeden 2 olmak üzere toplamda 14 katılımcıya da vermikompost üretimine başlayabilecekleri solucan sistemleri, portatif seralar, solucanlar ve ekipmanlar verilecek. Bu malzemeler ile üretime başlayacak çiftçiler için teşvik edici bir başlangıç tesisi kurulmuş olacak.” Proje ile aldıkları malzemelerde vermikompost üreten çiftçilerin kendi ürettikleri vermikompostlarla bitkisel üretim yapabileceklerini vurgulayan Türkay, bu çalışma ile üreticilerin kapasitelerini artırmayı, onlara mesleki beceri kazandırılarak istihdama katılımlarını sağlamayı, kırsalda yaşayan kadınların potansiyellerini kullanmalarını teşvik etmeyi, kırsaldaki gençlere kentlere göç etmek yerine tarımsal bir alternatif faaliyet sunmayı ve vermikompost kültürünün bilinçli şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Eğitimlerin 2018 Ocak ayında başlayacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Fevziye Şüheda Hepşen Türkay, projeler konusunda kendilerine her türlü desteği ve özveriyi gösteren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya teşekkür etti.

Şahin: “İlimizin Bu Tür Projelere İhtiyacı Var”

Kırşehir İl Tarım Müdürü Kenan Şahin üniversitemiz eliyle gerçekleşen “Vermikompost Üretimi ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz” projesinde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek tarım ve hayvancılık bölgesi olan ilimizin böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Çiftçilere, kırsal bölgelerdeki vatandaşlara ve vermikompost üretme eğitimini almak isteyenlere ulaşma imkanını kendilerinin sağlayacağını dile getiren Şahin, “Proje üretme üniversitelerin işi, bizim işimiz üretilen projeleri faaliyete geçirmek.” dedi. Üniversitemiz ile birçok projede yine birlikte çalışmak istediklerini söyleyen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, “Vermikompost Üretimi ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz” projesine desteklerinden dolayı Rektör Karakaya’ya teşekkür etti.

Rektör Karakaya: “İlimizin İhtiyaçları Doğrultusunda Projeler Üretiyoruz”

“Vermikompost Üretimi ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz” projesinin üniversitemiz ve ilimiz için önemli bir proje olduğunu söyleyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizde proje üretimlerine devam edildiğini dile getirdi. Pilot üniversite süreci ile birlikte birçok projeye de imza attıklarını söyleyen Rektör Karakaya, ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda proje üretilmesi gerektiğini ifade etti. Yükseköğretim Kurulunun üniversite anlayışının artık değiştiğini dile getiren Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerin artık bölge kalkınması ve ihtisaslaşmalarında önemli bir görev üstelendiğini belirtti. Rektör Karakaya konuşmasına şöyle devam etti: “Pilot üniversite projesi Türkiye projesidir. Üniversitemizde her birim bir proje ve bilgi üretecek düzeydedir. Üniversitemiz pilot üniversite projeleri ile diğer üniversitelere örnek olacaktır.”

Rektör Karakaya: “Milletimizin 10 Yıl Sonraki Bilimsel ve Sektörel İhtiyaçlarını Tespit Edip O Yönde Projeler Üretmeliyiz

İlimizin markalaşmasına önem verdiğini her fırsatta dile getiren Rektör Karakaya, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde yerli üretime geçilmesi gerektiğini söyledi. Bölge halkının uğraş alanlarını markalaştırma yoluna gidilmesinin ilimizin kalkınmasında ve ihtisaslaşmasında önemli bir faktör olduğunu belirten Prof. Dr. Vatan Karakaya, markalaşma alanında pilot üniversite projelerini geliştirdiklerini söyledi. Milletimizin 10 yıl sonraki bilimsel ve sektörel ihtiyaçlarını tespit edip o yönde projeler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Karakaya, Kırşehir’in doğal bir değişime ihtiyacı olduğunu ve bu değişimin de projelerle gerçekleşebileceğini söyledi. “Vermikompost Üretimi ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz” projesi ekibini de çalışmalarından dolayı tebrik eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kendilerine bu proje ve üretecekleri diğer projelerde destek vereceğini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Karakaya Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Fevziye Şüheda Hepşen Türkay, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kan ve Yrd. Doç. Dr. Arzu Kan ile Kırşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin ve ekibine teşekkür etti. 


Share this article :

0 yorum:

Habere Yoğunlaşın

Ve Ne Düşündüğünüzü 'Bizimle paylaşın... !

 
Bağlantılar : | |
Copyright © 2011. 40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ - Her hakkı saklıdır. 40 Haber Yayıncılık İrtibat: 0 543 801 99 35

Gururla sunar 40haber.net