KIRŞEHİR BASIN KONSEYİ KOOPERATİF KURDU - 40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ
Son Dakika :
Home » » KIRŞEHİR BASIN KONSEYİ KOOPERATİF KURDU

KIRŞEHİR BASIN KONSEYİ KOOPERATİF KURDU

Written By yavuz4040 on 20 Kasım 2019 Çarşamba | 12:02:00

‘S.S. Kırşehirli Gazeteciler yapı Konut Kooperatifi’ adıyla basın çalışanlarına bir hizmet daha getirdi

Kırşehir tarihinde bir ilk yaparak Gazeteciler kooperatifi kuruldu. İlk etapta yedi kurucular kuruluolarak işe başlayarak bu kooperatifin kurulmasına öncülük eden Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık şu açıklamalarda bulundu;

“S.S. KIRŞEHİR GAZETECİLER YAPI KONUT KOOPERATİFİ olarak tescillenen Kırşehir Gazeteciler kooperatifimizin amaç ve gerekçeleri şu şekilde sıralayabiliriz. Kırşehir Gazetecileri son iki yıldır çok zor günler geçirmekte olup daha önce de bazı medya kuruluşlarımız birleşme olsa da istenilen birliktelik olmayınca parçalanıp bölünmüş olduk bu parçalanmış bölünmüşlüğe bir çare olarak da kooperatifçilik adı altında birleşmeyi beraber üretmeyi üretilen bir malı pazarlaması yapılarak zor geçinen Gazete sahipleri ve çalışanlarına hizmet etmek onları günün koşullarında geçimlerini sağlayabilmek için atılan bu ilk adım olacaktır. Resmi ilanların düşüklüğü Devlet yatırımlarının yok olması özelleştirmeler ciddi bir şekilde gelir kaybına neden olmuştur. Abonelerin olmayışı, Gazete satış bedellerinin düşüklüğü artan Kâğıt, Kalıp, Boya, SSK, Vergi vb. Bizleri başka iş arayışlarına sürüklemiştir”

Başkan Yanık:

Kooperatifin amacı ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif;

1 Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje      ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır.

2 Yaptırılan konutların mülkiyetini bu ana sözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır.

3 Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar,      bunları ortaklarına aktarabilir.

4 Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak                çalışmalarda bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satarve      benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder.

5 Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile ilgili finansman kuruluşlarına başvurur,          borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.

6 Konut yapımının imkânsızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek ya da                    hisselendirerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır.

7 Konut yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.

8 Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın,      
   araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

Bizler 54 Kırşehir Basın Konseyi üyeleri olarak bunu hak ediyor ve başaracağımıza da inanıyorum.
Share this article :

0 yorum:

Habere Yoğunlaşın

Ve Ne Düşündüğünüzü 'Bizimle paylaşın... !

 
Bağlantılar : | |
Copyright © 2011. 40 HABER GAZETESİ - DERGİSİ - Her hakkı saklıdır. 40 Haber Yayıncılık İrtibat: 0 543 801 99 35

Gururla sunar 40haber.net